„Aby miłość trwała przez całe życie,

 trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród”

Henry Bordeaux

 

W miniony piątek 03 lipca br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego trzech par:

  1. Państwa Janiny i Edwarda Nowickich
  2. Państwa Barbary i Edwarda Czubów
  3. Państwa Ewy i Jana Daukszewiczów

Złote Gody, jak mówiła Ewa Spychalska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Jest to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych małżeństw oraz aktu dekoracji dokonał
Z-ca Burmistrza Miasta Wałcza Pan Adam Biernacki. Sami Jubilaci podkreślali, że źródłem powodzenia ich małżeństwa oprócz miłości było towarzyszące im przez wszystkie lata wzajemne zrozumienie, kompromis i ciężka praca.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie
i wzajemnej miłości.

Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego