Ulewy doskwierają mieszkańcom, zatem Miasto szuka rozwiązań.


Zalania niektórych części miasta spowodowane nawalnymi opadami deszczu doskwierają wałczanom od lat. Szczególnie odczuwają to mieszkańcy budynków zlokalizowanych w rejonie Ronda Armii Krajowej. Miasto już podjęło działania, które pomogą rozwiązać ten problem w przyszłości.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu przeprowadził szczegółową analizę zlewni, obejmującej między innymi ul. Wojska Polskiego i Tysiąclecia. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że zarówno średnica wylotu do Jeziora Zamkowego, jak i kolektora dopływowego, są za małe dla odebrania wód opadowych z analizowanej zlewni.


Mając na uwadze regularne zalania ulic w tym rejonie podczas nawalnego deszczu, podjęto decyzję o wydzieleniu z całości systemu odrębnej zlewni, obejmującej swym zasięgiem część ul. Kilińszczaków, Kościuszki, osiedla Kościuszki oraz o budowie nowego wylotu DN600 do jeziora Zamkowego.


Obecnie ZWIK posiada już pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu przy ul. Kilińszczaków oraz prawomocne pozwolenie na jego budowę. Prace związane z budową nowej infrastruktury deszczowej rozpoczną się jeszcze w lipcu bieżącego roku.

Źródło informacji: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta