Co, gdyby nie udało się odremontować Kina Tęcza?

Wałcz za chwilę nie będzie miał kina wcale.

A gdyby udało się je odremontować?

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano 3 projekty infrastrukturalne:

- utworzenie przestrzeni integracji sąsiedzkiej w centrum miasta – przy osiedlu przy ul. Wojska Polskiego

- adaptację budynku kina na cele społeczno-kulturalne,

- zwiększenie dostępności oferty społecznej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2-4-6.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych funkcji do kina „Tęcza” w Wałczu oraz zagospodarowanie jego otoczenia, co umożliwi wykorzystanie tej przestrzeni w celach społecznych – działania te przysłużą się ożywieniu społeczno-kulturalnemu w Wałczu.

Zmiany w budynku kina:

- modernizacja sali kinowej wraz z zapleczem sanitarno-bytowym, w tym zmniejszenie sali do 150 miejsc na widowni,

- utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z salą zabawi, sali do ćwiczeń wraz z zapleczem,

- utworzenie na piętrze przestrzeni biurowej dla organizacji pozarządowych,

- poprawę stanu techniczno-użytkowego budynku (w tym działania z zakresu termomodernizacji) oraz dostosowanie go do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

- projekt zakłada również zakup podstawowego, pierwszego wyposażenia sali kinowej (fotele kinowe, ekran przystosowany do projekcji 3D oraz nagłośnienia).

Pierwszy seans po II wojnie światowej odbył się w ocalałym kinie w drugiej połowie 1945 roku, co oznacza, że nasza „Tęcza” w tym roku obchodzi 75-lecie pierwszego uruchomienia po wojnie. Możemy się tylko domyślać, jakie znaczenie dla ludzi w 1945 roku miał taki seans, nomen omen – wyświetlany był film „Tęcza” w reż. Marka Donskiego. Dodajmy również, że Pani Celina, którą wszyscy znamy doskonale, pracuje w kinie nieprzerwanie od 65 lat. Czy warto stracić taki skarb, w którym kilka pokoleń wałczan i wałczanek przeżywało chwile wzruszeń, radości, strachu czy ekscytacji? Nie zaprzepaśćmy tej szansy, to nasza wielka i niepowtarzalna szansa, by Wałcz nadal miał swoje małe, kameralne kino, ale w nowej, uwspółcześnionej odsłonie.

To jeszcze nie koniec zaplanowanych działań!

Co jeszcze będzie nas cieszyć, jeśli do remontu kina dojdzie?

- w przestrzeni społecznej znajdującej się za budynkiem kina zakłada się wyraźne wydzielenie dwóch stref: komunikacji wewnątrzosiedlowej i rekreacyjnej – strefy te zostaną od siebie oddzielone nasadzeniami zieleni niskiej, średniej i wysokiej

- w strefie rekreacyjnej powstaną dwa place zabaw (dla najmłodszych i starszych dzieci)

- siłownię zewnętrzną

- zamontowane zostaną również elementy małej architektury parkowej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy)

- w znajdującej się na III piętrze budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej świetlicy realizowane zostaną również działania statutowe gminy miejskiej Wałcz adresowane głównie do dzieci i osób starszych, ale również do osób zagrożonych marginalizacją społeczną.


Jakby tego było mało – pomyślano również o budowie windy zewnętrznej w budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki czemu poprawi się dostępność pomieszczeń, z których większość wałczan chętnie korzysta – kluby dziecięce, zajęcia popołudniowe, etc.

W ramach projektu Gmina Miejska Wałcz już pozyskała na remont kina i rewitalizację przestrzeni wokół budynku środki w wysokości 3 875 500 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 6 630 725,04, z czego aż 5 167 333,36 zł to koszty kwalifikowalne, czyli takie, które urzędnicy Wydziału Inwestycji i Realizacji Projektów są w stanie pozyskać z innych środków zewnętrznych tak, by nie obciążyć prawie wcale budżetu miasta. W sumie z ponad 6 000 000,00 zł koszt przebudowy kina wraz z terenem wokół i windą w WSM wyniósłby miasto około 1 500 000,00 zł.


To co, chcielibyśmy takie kino i teren wokół niego? Zagłosujcie w ankiecie. Los naszego kultowego już kina „Tęcza” rozstrzygnie się na najbliższej sesji rady miasta (30 czerwca).

Ankieta dostępna na profilu Facebook - tutajPokażmy Radnym, że mieszkańcom zależy na tym, aby mieć kino!