W związku ze zmianami, które nastąpiły w naszej gminie w 2020 roku,

pragniemy przybliżyć Mieszkańcom kilka zagadnień, w zakresie których otrzymujemy najwięcej zapytań.

  1. W związku ze zmianą metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy druk deklaracji (pobierz pdf lub doc), który trzeba wypełnić do 10 lipca 2020 r.
  2. Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje stawka 35 zł od osoby.
  3. Obecnie nie ma już możliwości deklaracji nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec Wałcza ma obowiązek segregacji odpadów.
  4. Możliwe jest złożenie oświadczenia (w deklaracji) o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów powstałych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość taka nie będzie wyposażana w worki do gromadzenia bioodpadów i nie będzie następował odbiór tego rodzaju odpadów z podanej nieruchomości. Kwota zwolnienia z opłaty wynosi 2 zł miesięcznie od osoby.
  5. Zabudowa mieszana została objęta gminnym systemem gospodarowania odpadami. Właściciele części niezamieszkałej w nieruchomości częściowo zamieszkałej i częściowo niezamieszkałej są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce dotyczącej odpadów komunalnych pod adresem: https://www.walcz.pl/index.php/odpady-komunalne lub pod numerem telefonu 67 258 44 71 w. 25.

Źródło informacji: M. Hermanowicz, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa