W dniu 25.05.2020 r. zakończono roboty związane z remontem nawierzchni bezpiecznej

 na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5,

 Zakres zadania:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejących płytek, wybranie istniejącej warstwy piasku stabilizowanego cementem, wybranie istniejącej podsypki piaskowej – wywóz i utylizacja

3. Wykonanie koryta gł. 15 cm

4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm Is≥0,98

5. Podbudowa z betonu gr. 6 cm

6. Ułożenie nawierzchni z płytek elastycznych kolorowych gr. 50mm – 257,25m2, gr. 80mm - 49,25m2

 

Wartość umowy:  95.202,00 zł brutto

Wykonawca: Civil Construction Sp. z o.o., ul. Torowa 6/1, 95-200 Pabianice

Źródło informacji: Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów