Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców w tym trudnym okresie, uprzejmie informujemy, iż na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Burmistrz może:

-odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
-odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę ,
-umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.


Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanki ważnego interesu publicznego lub ważnego interesu strony oraz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku.


Samo złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody w przedmiotowej sprawie. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Więcej informacji znajduje się na stronie bip.walcz.pl w zakładce Załatw sprawę w Urzędzie.

 

Również w trybie pilnym, zostanie wprowadzone zarządzenie w sprawie procentowego obniżenia wysokości stawek czynszów dla dzierżawców – będących przedsiębiorcami – gruntów gminnych wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obniżka w wysokości 80% będzie obowiązywała w miesiącach kwietniu i maju na wniosek dzierżawców