6 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się IV Maraton Taneczny.

Na płycie boiska zmagało się 120 dzieci i młodzieży z wałeckich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zespoły taneczne reprezentowane były przez Publiczne Przedszkole nr 5 „Jasia i Małgosi”, Publiczne Przedszkole nr 6 „Stokrotka”, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową nr 4, I Liceum Ogólnokształcące, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałem Przedszkolnym w Dębołęce. Honorowy patronat objął Burmistrz Miasta Wałcza. Nagrody ufundowane były przez Burmistrza Miasta Wałcza, Starostę Powiatu Wałeckiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu.


Popularyzowanie alternatywnych form ruchu, integracja oraz rywalizacja w przyjaznej atmosferze to główne atuty Międzyszkolnego Maratonu Tanecznego. Każdy zespół zaprezentował inny gatunek tańca i formę ruchu oraz wysoki poziom, gdzie jury miało ogromne wyzwanie, aby wytypować najlepszą formację taneczną.

Źródło informacji: Beata Bratkowska, SP 2