5 marca na placu apelowym 100. batalionu łączności odbył się uroczysty apel

z okazji przekazania i objęcia obowiązków dowódcy 100. batalionu łączności.


W obecności dowódcy WKPW pułkownika Jacka Rolaka, podpułkownik Trojanowski przekazał obowiązki dowódcy swojemu następcy - majorowi Sławomirowi Rzadkiewiczowi.


Pułkownik Trojanowski dalszą służbę pełnił będzie w CWSD w Białobrzegach na stanowisku Szefa Pionu.


Uroczystość swoją obecnością uświetniła Orkiestra Wojskowa z Koszalina i kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

Źródło informacji: kpr Łukasik