Szkoła Podstawowa nr 2 po raz drugi bierze udział w projekcie organizowanym przez Fundację Schumana.


Imię, które nosi od 2005 roku, jednego z ojców Europy - Roberta Schumana, motywuje do udziału w projektach, które dotyczą Unii Europejskiej.


Ponadto działania szwedzkiej aktywistki klimatycznej, inicjatorki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego - Grety Thunberg, zachęciły młodzież szkoły do bliższego przyjrzenia się tematyce ochrony klimatu. Swój udział w projekcie zgłosili uczniowie klasy VIa i VIIIa. W akcję włączyli się również rodzice, którzy razem z dziećmi opracowywali tematy, wyszukiwali informacje, przeprowadzali wywiady z osobami reprezentującymi instytucje, zajmujące się problematyką ochrony środowiska. 


25 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się panel dyskusyjny pod tytułem  „Klimat to przyszłość. Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich”. Obok Burmistrza Miasta Wałcz Macieja Żebrowskiego, udział w panelu dyskusyjnym wzięli przedstawiciele różnych instytucji działających w naszym mieście, tj. dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna Krysztofiak, przedstawiciele Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz  - Przemysław Maksymowicz i Kamila Stanisławska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jolanta Jażdżewska-Noskiewicz, prezes Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Łukasz Podkowa, inspektor do spraw Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta – Michał Kamiński, rodzice uczniów oraz kadra kierownicza SP2 Wałcz - dyrektor Andrzej Łojewski. W panelu uczestniczyli także uczniowie.


Podczas spotkania poruszono kwestię dostępu do wody pitnej, segregowania śmieci, redukcji dwutlenku węgla, ochrony przyrody oraz redukcji tworzyw sztucznych. Uczniowie w ciekawy i przystępny sposób prezentowali swoje działania. Były to filmy, piosenki, prezentacje, prace plastyczne czy też warsztaty sprawdzające umiejętność segregowania śmieci przez przybyłych gości oraz wywiady z podleśniczym Leśnictwa Zawada Maciejem Rajek i specjalistą do spraw produkcji i uzdatniania wody Januszem Ciaś.  Po każdym temacie swoje zdanie przedstawili także zaproszeni goście, jak również pozostali uczestnicy panelu.


Poprzez swoje prace uczniowie uświadomili sobie, jakie wyzwania stoją przed nimi na co dzień, aby chronić klimat i tym samym wspierać działania o charakterze systemowym realizowane przez Unię Europejską. Wiedzą już, że wiele rzeczy może otrzymać nowe życie, że ekotorby są  „na topie’’, że do szkoły warto jeździć rowerem, a swój kubek nosić zawsze przy sobie. Dzięki projektowi uczniowie dowiedzieli się, jakimi konkretnymi sprawami związanymi z ochroną klimatu zajmuje się Unia Europejska. Panel dyskusyjny był okazją, aby uczniowie nauczyli się wybierać i analizować informacje; prezentować zdobytą wiedzę i pogłębiać umiejętność współpracy w grupie; wymieniać się opiniami na dany temat. Każde z przeprowadzonych przedsięwzięć umożliwiło uczniom rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i formułowania myśli. Pokazało, że podopieczni szkoły poczuwają się do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i chcą żyć ekologicznie. Koordynatorem projektu była Małgorzata Parda.


Źródło: Małgorzata Parda, koordynator projektu „Klimat to przyszłość. Od działań Unii Europejskiej w obszarze ochrony klimatu do lokalnych akcji uczniowskich” organizowanego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.