18. lutego 2020 o godz. 23.43 strażnicy miejscy otrzymali wiadomość

e-mail o następującej treści:

Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym o godzinie 14.28 byłem świadkiem wykroczenia w postaci wyrzucenia śmieci - dwa czarne pełne worki, na pobocze ulicy gruntowej, pomiędzy ul. Ciasną a ul. Piaskową, przez kierowcę samochodu z załączonych zdjęć. Jeżeli będziecie Państwo potrzebować moich zeznań, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zgłaszający załączył kilka zdjęć zdarzenia z wizerunkiem osoby i pojazdu. Następnego dnia sprawca został ustalony i nałożono na niego mandat karny w wysokości 500 zł. Miejsce, które zanieczyścił, musiał uprzątnąć.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Źródło informacji: Straż Miejska w Wałczu