Jubileuszu 20 - lecia Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, można już składać wnioski na 2023 rok o zakup preferencyjny węgla za 1950 zł brutto za tonę. Wnioski można składać do dnia 15 marca 2023 roku

Ważne informacje dotyczące sprzedaży węgla

Polska będzie się inspirować Zielonym Wałczem?

miniatura

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, iż:

  1. Węgiel sprzedawany jest w cenie 1950,00 zł brutto za 1 tonę węgla. Jest to węgiel importowany, sortyment orzech o  frakcji 25 +mm oraz groszek/ekogroszek o frakcji 8-25 mm. Transport węgla ze składowiska do gospodarstwa domowego jest bezpłatny.
  2. Zakupu węgla należy dokonać płacąc gotówką w kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do wtorku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 z  wyłączeniem 23 oraz 30 grudnia 2022 roku. Po otrzymaniu dowodu zakupu – faktury należy udać się do składu węgla w celu odbioru węgla.
  3. Osoby uprawnione do zakupu informowane są przez Urząd w kolejności, zgodnie z terminem złożenia wniosku o  zakup.
  4. Lokalizacja składowiska: Bydgoska 86, 78-600 Wałcz. Odbiór węgla po okazaniu faktury. Telefon kontaktowy do składu opału 515-107-867. Skład opału jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00 oraz w  soboty od 8:00 – 13:00.
  5. Szczegółowe informacje na temat węgla można uzyskać w  Urzędzie pod numerem telefonu 67- 258-44-71 w. 36.
  6. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o  dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.). Zakup preferencyjny jest możliwy, jeżeli wnioskodawca nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w  ilości co najmniej 3 ton oraz złożył do Urzędu Miasta wniosek o preferencyjny zakup węgla.
  7. Zmiana rozporządzenia, które weszło w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.)  do 3 ton po złożeniu wniosku o  zakup.

Zmiana rozporządzenia, umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).