Zaproszenie do współpracy w programie pn. Zachodniopomorska Karta Seniora

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2019 r. w godz. od 08.00 do 16.00 planowany jest przegląd syren alarmowych na terenie miasta.

Wałcz był miejscem spotkania siatkarzy ze Społecznego Liceum w Dębnie, Wałcza i słuchaczy z Chin Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wittlage. Wizyta gości z Polski w gminie Bad Essen (…) Przez cztery dni delegacja z Wałcza zwiedzała powiat Osnabrück, na czele z burmistrzem Maciejem Żebrowskim, który sprawuje urząd od wyborów samorządowych w ubiegłym roku. Burmistrz Wałcza i Starosta Powiatu Osnabrück Anna Kebschull to dwie nowe osobistości w gronie oficjalnych przedstawicieli obu powiatów i gmin. To wystarczający powód do spotkania w miejscu, w którym dwanaście lat temu została zapieczętowana współpraca: w zamku Wittlage, gdzie wpisali się uczestnicy Złotej Księgi Bad Essen.

Z wielką radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu otrzymała "Krajową Odznakę Jakości eTwinning",

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności  wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.