W tym roku to właśnie w Wałczu odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji, połączone z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej i otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

28 czerwca 2019 r. na wałeckiej promenadzie odbyło się święto Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód.

Od 1 lipca do 31 sierpnia br. na terenie miasta Wałcz będą czynne dwa kąpieliska miejskie - na ul. Chłodnej oraz na ul. Bydgoskiej.

Rzeczywisty czas odjazdów autobusów – nowa informacja pasażerska

W Wałczu mniejszości ukraińskie od lat działają bardzo aktywnie.