W związku z planowanym wydarzeniem na terenie miasta, w dniu 22 maja br., nastąpią chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Miejskiej Wałcz,

Choć pogoda była jesienna, uśmiechu nie brakowało!

29. kwietnia 2019 r. ppłk Sławomir Gembarski przekazał dotychczas pełnione stanowisko dowódcy 104. Batalionu Logistycznego w ręce mjr. Sławomira Jurczyka.

Jednym ze sposobów zmniejszenia ilości wypadków z udziałem pieszych jest zastosowanie specjalnego, dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych.

Utwory wielkopostne i pasyjne to duża, piękna i ważna część naszej kultury europejskiej a rozmyślania o cierpieniu, samotności i śmierci przez stulecia były inspiracją do powstania najpiękniejszych dzieł kultury.