Burmistrz Miasta Wałcz oraz Związek Sportowy SUP w ramach programu UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT  zapraszają na bezpłatne  treningi na deskach  SUP.

Część placu zabaw na ul. Miłej będzie wyłączona z użytkowania ze względu na rozbudowę

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Warsztaty połączone ze zlotem.

 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2024 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu.

Drogie Wałczanki i Drodzy Wałczanie od dnia 30 maja do dnia 21 czerwca wybierzemy projekty w budżecie obywatelskim . To Państwo zadecydujecie jakie projekty będą  realizowane przez Urząd Miasta Wałcz.