Rondo przy ul. gen. Władysława Andersa w Wałczu to najnowsza miejska inwestycja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż z powodu wyczerpania środków

Drodzy Seniorzy!

Dzięki 15 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Miejska Wałcz zakupi osiem autobusów o napędzie elektrycznym i uruchomi osiem punktów ładowania.