Gama organizuje zbiórkę dla lokalnych schronisk

Zwierzowa akcja kastracja!