Lubisz pomagać i opiekować się zwierzętami? Zostań społecznym opiekunem kotów wolno żyjących!

Społeczny opiekun kotów wolno żyjących to osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz przyjęty został Regulamin określający szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

Wszelkie informacje dotyczące wpisania do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, będą udzielane pod numerem telefonu 67 258 24 74 w godzinach 7:00 - 15:00 lub osobiście w siedzibie firmy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu w sekretariacie.

Szczegółowe informacje: zarządzenie.

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych.