Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.1.93.2019  Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Wałeckiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania Wydział Spraw Społecznych i Sportu zaprasza do składania:

formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Wałeckiej Rady Sportu.