Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Morzyce

Długość: około 3 km

Ścieżka wiedzie po terenie lasów wałeckich w okolicy Morzyc i jeziora Raduń, oznakowana jest strzałkami w kolorze żółtym.

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza przygotowana przez Nadleśnictwo Walcz rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Morzycówka. Cała trasa oznaczona jest tablicami edukacyjnymi, zwracającymi uwagę na istotne elementy lasu oraz ich wpływ na naturalne środowisko. Sposobów na jej przejście jest kilka, stąd też i zakończenie może być w różnych miejscach, jednak wędrując po pętlach tej ścieżki nie można się zgubić. Ścieżka ma 16 punktów z umieszczonymi na nich tablicami dydaktycznymi, są też urządzenia do prostych ćwiczeń sportowych.

Tematyka tablic:
1.            Wiosenne wypalanie trawy
2.            Jezioro Raduń
3.            Lasy ochronne
4.            Most wiszący
5.            Ptasi budzik z opisem skrzynek lęgowych
6.            Leśne bagienko-flora i fauna
7.            Daglezja zielona-opis gatunku
8.            Wizytówka pseudoturysty
9.            Żyj zdrowo na sportowo
10.          Uwaga kleszcze
11.          Jezioro Raduń Mały
12.          Dęby
13.          Buk
14.          Zwierzęta wałeckich lasów
15.          Wielopiętrowość drzewostanów
16.          Pomniki przyrody - Dąb Piastowski

Na zakończenie spacerowej edukacji można wrócić nad jezioro Raduń Mały i skorzystać z kilku ławeczek pod zadaszeniem i miejsca na ognisko. Ścieżką edukacyjną opiekuje się Nadleśnictwo Wałcz: tel. 67 250 08 94.