w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Sport leży w naturze człowieka i jest integralną częścią ludzkiej kultury.

Dziewczyny z Korony nie zwalniają tempa.

W Choszcznie 18.09 2021 r. odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Badmintonie.