Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

15 marca 2023 roku w Urzędzie Miasta Wałcz odbyło się rozdanie stypendiów sportowych.

Wałcz miastem sportu, a więc początek każdego nowego roku to czas,

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników

Informacja w sprawie końcowego ogłoszenia wyników