Miasto Bailleul – zaprosiło swoje miasta partnerskie,

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu sportu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Darmowe zajęcia Karate dla rodzin i Tai-Chi dla dorosłych i seniorów!

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.