Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu


W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2020 roku operatorem rządowego programu została Fundacja Orły Sportu. W związku z tym MOSiR Wałcz ogłasza nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wałcz.


Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w recepcji MOSiR w terminie do 21.02.2020 r. do godziny 15.00.


Dokumenty do pobrania na stronie http://mosir.walcz.pl/ lub tutaj - Podanie o pracę


Wszelkie informacje pod numerem telefonu 668 394 126.


Zgodnie z regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu, wybrani Animatorzy będą zobowiązani do uzupełnienia wniosku za pomocą systemu generator wniosków projektu Lokalny Animator Sportu na portalu www.naszorlik.eu, który składa się z 3 części. Animatorzy po otrzymaniu kontaktu od pracownika MOSiR będą zobowiązani wypełnić część 2 i 3 wniosku. MOSiR Wałcz dysponuje zasobem sprzętowym i osobowym który umożliwi wybranym Animatorom prawidłowe uzupełnienie wniosku.


Zaznaczyć należy również, że liczba przepracowanych godzin na obiekcie sportowym Orlik, uzależniona jest od liczny zatrudnionych Animatorów na danym obiekcie. Zatrudniony Animator na obiekcie sportowym powinien zrealizować 120 h miesięcznie (w tym 60 godzin płatne przez gminę Wałcz i 60 godzin płatne przez operatora projektu czyli Fundację Orły Sportu). MOSiR dopuszcza zatrudnienie na jednym obiekcie 2 animatorów, w takiej sytuacji każdy z Animatorów powinien zrealizować 60 h miesięcznie (w tym 30 godzin płatne przez gminę Wałcz i 30 godzin płatne przez operatora projektu czyli Fundację Orły Sportu).


MOSiR Wałcz zastrzega sobie prawo do odwołania dalszego postępowania w wyniku negatywnego rozstrzygnięcia programu przez Fundację Orły Sportu.

Źródło informacji: A. Szczepanek, dyrektor MOSiR Wałcz