Mając na uwadze dobro drugiego człowieka oraz wychodząc naprzeciw prośbie Komitetu Społecznego na rzecz pomocy Agnieszce informujemy, że obniżona zostaje opłata startowa na Wałecki Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. do 10 zł .

Zapraszamy do zapisów: >>>>> PRZEJDŹ <<<<<

Prosimy także osoby zapisane do uiszczenia opłaty.

W związku z powyższym określa się limit osób startujących do 200 (osoby biegnące oraz chodziarze).
Osoby, które dokonały opłaty startowej w wyższej kwocie informujemy, że różnica zostanie zwrócona w dniu biegu przy odbiorze pakietu startowego.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Komitetu Społecznego na rzecz pomocy Agnieszce szczegóły poniżej.
>>>>> PRZEJDŹ <<<<<