Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w roku 2020. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja przyczyni się w sposób bezpośredni do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie miasta Wałcz, w różnych dyscyplinach sportowych.


Na realizację projektów w roku 2020 przeznacza się kwotę ogólną  40 000 zł.


Opis zadania

  1. Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia drużyny seniorów w piłce nożnej przy dysponowaniu własną lub wynajętą bazą oraz przy udziale wykwalifikowanej kadry.
  2. Szkolenie ma się odbywać w ilości godzin odpowiadających danemu etapowi szkolenia.
  3. Szkolenie musi być prowadzone i nadzorowane przez daną organizacje pozarządową. Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu meczów, turniejów lub zawodów na terenie miasta Wałcz związanych z prowadzonym szkoleniem.
  4. Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Wałcz lub w innym miejscu na terenie Polski i poza granicami kraju, jeśli związane to będzie z uczestnictwem w meczach, turniejach i zawodach sportowych.

Więcej informacji odnajdą Państwo w treści zarządzenia.


Przydatne linki:

- Zarządzenie burmistrza

- Treść konkursu

- Oświadczenie wnioskodawcy

- Formularz wniosku

Źródło informacji: Małgorzata Ejma, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta