logotypy- stopka


Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Dotknąć, poznać, zrozumieć – podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie metody eksperymentu oraz technologii TIK w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu:  649 999,95 zł w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego : 483 210,00 zł.
Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. - 31.12.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca 2019 r. kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami TIK przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 1 w Wałczu.

Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:

 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 90 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 10 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w SP nr 5 i Gimnazjum nr 1.

Wsparciem projektowym zostanie objętych 612 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do ZSM Nr 1 w Wałczu oraz 10 zatrudnionych w szkole nauczycieli.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 1. Doposażenie istniejących klasopracowni w ZSM 1, w tym klasopracowni matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej w Gimnazjum nr 1 oraz dwóch klasopracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5.
 2. Stworzenie dwóch nowych klasopracowni komputerowych  – stacjonarnej i mobilnej w ZSM 1.
 3. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli ZSM 1, w tym szkolenia w zakresie zakupionych programów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.
 4. Dodatkowe zajęcia z uczniami:
 • doradztwo – edukacyjno – zawodowe,
 • matematyka – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do egzaminu z części matematycznej
 • przyroda – koło zainteresowań
 • fizyka – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
 • chemia – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
 • biologia – zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań
 • Informatyka –koła zainteresowań
 1. Dodatkowe zajęcia z uczniami – wyjazdy edukacyjne
 2. Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych materiałów edukacyjnych i papierniczych do prowadzenia zajęć

Pobierz dokumenty:

- deklaracja SP 5 (docx, 103 KB)
-
deklaracja dla ucznia SP5 (docx, 105 KB)
-
regulamin (docx, 42 KB)
- klauzula informacyjna RODO (pdf, 477 KB)