Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych.

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania przemocy w rodzinie – nabór ciągły.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz oraz  w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 na okres od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. wywieszone zostały wykazy:

Gmina Miejska Wałcz informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wałcz w 2020 roku”,

 
20 października 2022 roku 107 Szpital Wojskowy z SPZOZ w Wałczu zaprasza do udziału WARSZTATACH oraz BADANIACH PROFILAKTYCZNYCH.
Poznaj nas bliżej, porozmawiaj i skonsultuj się z nami w sprawie zdrowia swojego i swoich bliskich. To wyjątkowa okazja, której nie można przegapić!