Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwość skorzystania z pomocy w formie dofinansowania

Stypendium szkolne

Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu Decyzją z dnia 19 lipca 2022 roku wprowadza zakaz kąpieli w niniejszym kąpielisku. O zmianie decyzji Państwa poinformujemy

Informujemy o możliwości składania przez rodzinne ogrody działkowe wniosków o przyznanie dotacji w celu dofinansowania budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 lipca 2022 należy złożyć