W poniższych linkach przedstawiamy Państwu Zarządzenia Burmistrza Miasta Wałcz

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Poniżej aktualna lista programów, z których warto skorzystać.

Uwaga Mieszkańcy Wałcza!