RÓWNAĆ SZANSE – MAŁE GRANTY

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

14 kwietnia 2021 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ruszył nabór do pilotażowego programu

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Wałczu

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.