Gmina Miejska Wałcz działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, zwanego dalej projektem.

Szanowni Mieszkańcy Miasta Wałcz! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące budżetu obywatelskiego na rok 2024.

13 marca od godziny 10:00 w Wałeckim Centrum Kultury odbywała się II Konferencja z cyklu "Zielone Miasta", tematem tegorocznego spotkania był "Wałcz Mędzyregionalnym Centrum Elektromobilności"

Informacja nt. naboru do klasy w Oddziale Mistrzostwa Sportowego przy I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu.

W środę 13.03 odbędzie się II Konferencja "Zielone Miasta" - Wałcz Międzyregionalnym Centrum Elektromobilności