Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 20.09.2023 od godziny 20:00 do 2:00 na os. Dolne Miasto, w związku z awarią sieci wodociągowej mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Informacja dla hodowców pszczół w związku z wystąpieniem ognisk choroby zakaźnej pszczół zgnilec amerykański.

ASTA-BUD P.S.A. informuję, że od dnia 18.09.2023r. rozpoczną się prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi na wysokości budynku Obrońców Westerplatte 13 dla zadania „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Zacisze wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że do 30 września 2023 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.