Poniżej publikujemy wyniki konkursów ofert:

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Do 30 lipca 2021 roku należy złożyć wniosek dot. zorganizowania przez Gminę Miejską Wałcz bezpłatnego transportu dzieci z niepełnosprawnościami

Od dziś (1 lipca 2021 roku) każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.