Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz przypomina wszystkim osobom ubiegającym się o przyznanie Karty Dużej Rodziny o jej odbiorze.

Informujemy, że Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców