Do 30 lipca 2021 roku należy złożyć wniosek dot. zorganizowania przez Gminę Miejską Wałcz bezpłatnego transportu dzieci z niepełnosprawnościami

Od dziś (1 lipca 2021 roku) każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Informujemy, że od dnia 01.07.2021 r. Kasa Urzędu będzie czynna w poniedziałki oraz we wtorki w godzinach od  8.00 do 14.00.

Poniżej publikujemy zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowych,

Uwaga! Zmiana terminu nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów z azbestu na rok 2021.