Gmina Miejska Wałcz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

Informacja na temat godzin otwarcia Urzędu Miasta.

Informacja dotycząca kwalifikacji wojskowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie ze “Ścieżki SMART”

Informujemy, że na terenie Miasta Wałcz do dnia 30 listopada 2023r. powadzony będzie odstrzał redukcyjny dzików.