Z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta Wałcz w dniu 28 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe

Przypominamy o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne będące współposiadaczami nieruchomości

Burmistrz Miasta przypomina, że 31 stycznia 2022 r. mija termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na terenie miasta Wałcz,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 stycznia 2022 r.,