Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Wycieczka do Karpacza

Urząd Miasta Wałcz informuje, że w dniach 06.09-21.10.2021 r.

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym

Szanowni Mieszkańcy Wałcza,

Szanowni Państwo,