Mieszkańcy Miasta Wałcz mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu „Czyste Powietrze”.

1 września 2021 roku to początek roku szkolnego

1 września 2021 r. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Burmistrz Miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski, zaprasza