W dniu 29.01.2021 r. do urzędu wpłynęło pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Marii Konopnickiej w Wałczu.

NEWSLETTER DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl

Rozpoczynamy prace porządkowe drzewostanu wokół jeziora Raduń.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.)