w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Poniżej aktualna lista programów, z których warto skorzystać.

Uwaga Mieszkańcy Wałcza!

Gminny Komisarz Spisowy – Maciej Żebrowski uprzejmie informuje, że na terenie miasta rozpoczął się telefoniczny spis ludności i mieszkań

Kampania społeczna realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.