Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje,

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i seniorów.

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu,

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Operetka&musical na wynos”.