Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Bezpieczne, czyli jakie?

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r.