Informujemy, że z dniem 5 października 2021 r. odmiejscowione zostało przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL

W związku z odbywającą się w Wałczu kwalifikacją wojskową przypominamy,

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Cykl treningów ogólnorozwojowych w Fitness Club PULS jako element rozwoju fizycznego zawodników”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 22.10.2021 do dnia 28.10.2021 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.
Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta

Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski zachęca organizacje pozarządowe, działające na terenie Wałcza, do zgłaszania się do Konkursu Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”.

W ramach projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa