W dniach od 4 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2020 r. wyłożone będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Końcówka każdego roku w samorządzie to czas wytężonej pracy nad przygotowaniem budżetu miasta na rok następny.

Wszystkim Rolnikom przypominamy, że udział w Powszechnym Spisie Rolnym w roku 2020 jest obowiązkowy.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, 21.11.2020 r. Artykuł cytujemy ze strony gov.pl:

i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS