Komu przysługuje:

  • uczniom mieszkającym na terenie miasta Wałcz jeżeli miesięczny dochód ich rodziny nie przekracza 528 zł netto na osobę.

Dnia 30 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta Wałcz, informuje że w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Informujemy, że Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu

Przypominamy, że Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.