CEIDG – zmiany w korzystaniu przez internet

Zarządzenie Nr 0050.1.128.2021 Burmistrza Miasta Wałcz

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Miasta Wałcz. Zapraszamy!

Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

Kampania trwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.