Szanowni Państwo,

przypominam, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do dzisiaj i jest obowiązkowy. Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega karze grzywny.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja – Nasze dziedzictwo i tradycja  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.