Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 30 września 2022 r.

Szanowni Państwo!

Drodzy Seniorzy!

W imieniu Burmistrza Miasta Wałcz Pana Macieja Żebrowskiego,