Urząd Miasta Wałcz przypomina,

Weź udział w Warsztacie plenerowym

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 – nowe zasady od 10.10.2020 r.

Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?