01.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz na rok szkolny 2022/2023.

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego dla mieszkańców Wałcza.

Szanowni Państwo,

w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Mieszkańców, Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na terenie miasta dodatkowo zostaje utworzona Mobilna Jednostka Szczepień,