Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień – Warsztaty terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu (…)

Kampania trwa od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Uwaga, szanowni mieszkańcy Wałcza,

W związku z licznymi telefonami w sprawie konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”