Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!

Ostrzeżenie IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni z dnia 17.02.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 lutego 2023 r. rozpoczyna się nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, tj.

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu, ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz; https://www.kornelowka.com/a/rekrutacja?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxNSZzdWJwYWdlPTE%3D
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu, ul. Marii Konopnickiej 2,
    78-600 Wałcz; https://sp2walcz.com/rekrutacja-2023/
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, al. Tysiąclecia 19,
    78-600 Wałcz; https://www.sp4walcz.pl/index.php
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu, os. Dolne Miasto 14a,
    78-600 Wałcz; http://sp5.walcz.pl/index.php/podanie

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu nr 0050.1.11.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postepowaniach.

Wnioski do zapisu dzieci znajdują się w poszczególnych placówkach.

Pracownicy szkół z chęcią udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!


Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze.