Osiem ciekawych prelekcji przygotowanych przez ekspertów z całego kraju, dwie inspirujące debaty a także taneczny wieczór integracyjny...

Wałeccy Pozarządowcy! Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach!

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,