w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Głównym celem tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób bezdomnych, jak i przełamywanie stereotypów dotyczących bezdomności.

Szanowni Państwo,

w ramach Partnerstwa „Sieć współpracy zarządzania strategicznego gmin na rzecz kompleksowego rozwoju powiatu wałeckiego”

W ramach projektu trenerzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi aktualnie poszukującymi pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które straciły pracę przez sytuację wywołaną COVID-19,

Serdecznie ZACHĘCAMY Państwa do udziału w VII już edycji konkursu grantowego „Zielona Ławeczka”!