Jeśli tracisz kontrolę nad swoim życiem albo widzisz, że bliska Ci osoba ją traci, nie zastanawiaj się!

Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska

Aktualne informacje dla NGO

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.