Ogłoszenie.

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.1.78.2024 z dnia 07.05.2024 Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie wdrożenia planu naprawczego w zakresie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Miejskiej Wałcz, Gmina ogłasza dodatkowy nabór dla rodzeństwa uczniów klas IV, który rezygnują z udziału projekcie z uwagi na uczestnictwo w programie realizowanym na podstawie ustawy organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Laptop dla uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy spełniającego kryterium konkursu Granty PPPGR.

 

Jeżeli uczestnik Projektu oświadczy, że zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1369), zwanej dalej ustawą, rezygnuje z uczestnictwa w Projekcie, z uwagi na uczestnictwo w programie realizowanym na podstawie ustawy, przez Ministerstwo Cyfryzacji Laptop dla uczniów kl. IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, sprzęt może zostać przykazany na podstawie pkt 3 Planu naprawczego utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rodzeństwu uczniów klas IV.

 

Zgodnie z  Regulaminem osoby kwalifikujące się powinny spełnić łącznie poniższe warunki będące treścią składanego oświadczenia:


1) dziecko ma zamieszkiwać w mieście Wałcz, w którym funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2) członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 

Osoby zainteresowane w pierwszej kolejności muszą zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, zgodnie z punktem 2 Planu naprawczego a następnie złożyć do 10 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miasta:

  1. Formularz
  2. Oświadczenie
  3. dokumenty potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem, a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR);
  4. dokumenty  poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA ucznia, na którego został złożony wniosek (np. kserokopia rachunku za media, kserokopia legitymacji szkolnej, umowa najmu mieszkania itp.);
  5. ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY, że dziecko uczy się w danej szkole oraz UCZEŃ/RODZINA NIE OTRZYMAŁ/A NA WŁASNOŚĆ LUB W DRODZE UŻYCZENIA, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW LUB DOFINANSOWANIA ZAKUPU TYCH RZECZY.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

  1. Hanna Szynkaruk-Szpynda

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 67 258 4471 wew. 64

  1. Daria Krauze,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 67 258 4471 wew. 64

 

UWAGA

POTWIERDZENIA ZATRUDNIENIA członka rodziny w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków) w PPGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych) - uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego zostaną uzupełnione z posiadanej już dokumentacji.